Vstrekovacie stroje

Vstrekovacie stroje

KM-SYSTÉM, s.r.o. zastupuje firmu MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY-Plastic Technology(MHI-PT) od roku 2003 na území strednej Európy s dôrazom na Slovenskú a Českú republiku. Táto aktivita spočíva v predaji vstrekovacích strojov a ich záručného a pozáručného servisu.

Pracovníci firmy KM-SYSTÉM, s.r.o. majú dlhoročné skúsenosti s rôznymi technickými aplikáciami v oblasti spracovanie plastov vstrekovaním, skúsenosti niektorých pracovníkov sú viac ako 20-ročné.

PLNE ELEKTRICKÉ VSTREKOVACIE STROJE firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Mnohé vstrekovne dlhodobo zápasia s výrazným tlakom zo strany svojich zákazníkov na zvyšovanie kvality výrobku, znižovanie ceny výrobku, spoľahlivosť dodávok a v neposlednom rade aj na modernizáciu strojového parku. Na všetky tieto problémy existuje jednoduché riešenie a to sú plne elektrické vstrekovacie stroje.

V našom teritóriu sú novinkou. Mnohí o nich počuli, niektorí ich videli a zopár šťastlivcov ich má. Avšak tieto stroje spoľahlivo fungujú už skoro 20 rokov. Ich zrod nájdeme v krajine, ktorá udáva trendy v technickom pokroku – v Japonsku. Tento fakt sa odzrkadľuje aj v štatistikách, kde predaj elektrických strojov v Japonsku je na úrovni 50% predaja vstrekovacích strojov, v Amerike 25% a v Európe okolo 6% .

Plne elektrické vstrekovacie stroje značky MITSUBISHI, séria MEt3 patrí k špičke na trhu. Séria MEt3 zahŕňa širokú škálu uzatváracích jednotiek a to konkrétne 50, 80, 100, 130, 180, 230 a 280 ton. Tieto uzatváracie jednotky sa dajú skombinovať s rôznymi typmi vstrekovacích jednotiek a s rôznymi veľkosťami skrutkovice. Zákazník si tak môže vybrať zo 71 možných kombinácií stroj doslova podľa svojich predstáv.

Tieto stroje sú výnimočné aj z iných hľadísk. Každý stroj je postavený na ultra pevnom špeciálnom ráme s označením RASMA-L, ktorý je natoľko pevný a odolný, že uzatváracia jednotka dokáže pri maximálnej vstrekovacej rýchlosti a tlaku pracovať s presnosťou 0.01mm na rozdiel od hydraulických vstrekovacích strojov, ktoré pracujú s presnosťou 0.1mm. Tento rám odolný voči vybráciám je pritom o tretinu ľahší ako konvenčné rámy a vysokú presnosť si udržiava aj po mnohoročnom používaní.