Výroba flaštičiek na plneelektrickom vstrekovacom stroji

Firma KMS-PT, s.r.o. z východného Slovenska vystavuje na MSV v Nitre plneelektrickývstrekovací stroj firmy Mitsubishi, ktorý produkuje klasické nádobky určené napríklad pre balenie vitamínových produktov, liekov a pod. Výroba tohto druhu produktov je spojená v mysli odbornej verejnosti s vyfukovacími strojmi a často aj s dodávkou predliskov. Technológia vyvinutá a prezentovaná firmou KMS-PT, s.r.o. je jedinečná vo využití vstrekovacieho stroja bez špeciálneho príslušenstva, ktorý zabezpečuje potrebnú produkciu výrobkov klasicky vyrábaných na vyfukovacom stroji a bez predliskov.

 

Princíp tejto technológie spočíva v úzkej spolupráci formovacieho zariadenia a vstrekovacieho stroja. Doterajšie skúsenosti sú s výrobou nádob – fľaštičiek s objemom 30 až 200 ml. Násobnosť foriem bola 4 až 6 dutín , cyklus v rozmedzí 15 až 25sekúnd.

Výhoda navrhnutej technológie spočíva vo využití vstrekovacieho stroja ako centra technologického procesu bez potreby strojov vyfukovacích.Tiež odpadá potreba predliskov a tým je pri tomto spôsobe výroby , nižšia energetická náročnosť,vyššia čistota, menej manipulácie. Vysoký stupeň automatizácie, eliminovanie potrieb ďalších operácií, ktoré sú potrebné pri technológii vyfukovania – napr. orezávanie preliskov … to sú ďalšie charakteristiky tejto technológie.

 

Táto technológia zároveň umožňuje použiť aj iné druhy materiálu ako je PET – materiál typický pre fľaše, nádobky .. Tieto iné materiály majú napr. väčší difúzny odpora tým aj lepšie chránia vnútorný obsah nádobky pred respiráciou. Často sú aj cenovo lacnejšie ako materiály PET.

Investičné náklady na realizáciu tejto technológie založenej na báze vstrekovacieho stroja sú až o 50% menšie ako náklady spojené so zaobstaraním vyfukovacích strojov.

Samotný vstrekovací stroj je v podstate klasický vstrekovací stroj doplnený zariadeniami typickými pre vstrekovacie stroje pneumatické alebo hydraulické ťahače jadier, regulovaé rozvody chladiaceho média, regulátory teploty horúcich vtokov. Dôraz je kladený na presnosť a stabilitu požadovaných technologických parametrov. Týmto požiadavkam vyhoveli plnenelektrické vstrekovacie stroje firmy MITSUBISHI, ktoré sa osvedčili nielen v rámci skúšobnej etapy ale aj počas nepretržitej trojsmennej prevádzke.

Firma KM-SYSTÉM s.r.o. zastupuje spoločnosť MITSUBISHI PT pre oblasť predaja a servisu vstrekovacích strojov na území Slovenska, Čiech a Maďarska. Zároveň má prevádzku na výrobu a opravu foriem pre vstrekovacie stroje. Táto kombinácia je jedinečná a predstavuje výhodu pre nasadzovanie kompletných technológii spojených so spracovaním plastov vstrekovaním.