Prevádzka

KMS-PT, s.r.o.
K Surdoku 5/A
080 01 Prešov
Slovensko

Sídlo spoločnosti

KMS-PT, s.r.o.
K Surdoku 5/A
080 01 Prešov
Slovensko

Vedenie spoločnosti

Ing. Jozef Kráľ
konateľ spoločnosti

Obchodno-servisné oddelenie

Ing. Imrich Orlovský, PhD.
kontakt zo zákazníkmi – nástrojáreň

Marcel Babuščák
sklad/odbyt

Ing. Ivan Školník
servis vstrekovacích strojov MITSUBISHI

Ekonomické a presonálne oddelenie

Iveta Janovčíková
ekonomický a personálny manažér

Výrobné oddelenie (nástrojáreň)

Ing. Imrich Orlovský PhD.
kontakt zo zákazníkmi

Ing. Slavomír Nicz
hlavný technológ

Ing. Juraj Ňachaj
hlavný konštruktér

Alena Maťašovská
hlavný majster