Technická charakteristika:

  • materiál – polyetylén odolný voči UV žiareniu
  • hrúbka – 400 mikrónov
  • životnosť – minimálne 5 rokov

Zásady použitia: Kladie sa bublinkami k vode!

Zníženie nákladov na prevádzku bazéna – zakrývanie bazéna.

Zakryjete vodnú hladinu – znížite prevádzkové náklady !

Návratnosť investície: 6-15 mesiacov

Ekonomické výhody zakrývania bazéna.

Počas zakrytia bazéna zmenšenie odparovania vody, v dôsledku tohto opatrenia sa dosiahne:

  • menšia vlhkosť v priestore bazéna
  • menší objem dopĺňanej vody
  • menší pokles teploty vody

Vyššie uvedené sa prejaví v:

  • úspore tepla na ohrev vody v bazéne
  • úspore tepla na ohrev priestoru bazéna- interiéru
  • úspore energie na chod vzduchotechniky
  • úspore v objeme dopĺňanej vody a bazénovej chémie